Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2023

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
101-2023 Έγκριση ανοικοδόμησης του Κληροδ_ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΙΟΥΡΑ.pdf 199k
102-2023 Έγκριση κατ΄εξαίρεσης οδήγησης του αυτοκινήτου της Κοινωφελούς Επιχείρησης.pdf 206k
103-2023 Έγκριση επιβεβλημένης κίνησης του ΚΖΤ 5890 ΔΗ_ΠΕ_ΘΕ, στις 09_03_2023 στη Θεσσαλονίκη.pdf 221k
104-2023 Έγκριση επιβεβλημένης κίνησης ΚΗΙ 8664 & ΜΕ 139803, στις 14_03_2023 στη Θεσσαλονίκη.pdf 208k
105-2023 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 06_03_2023.pdf 198k
106-2023 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 09_03_2023.pdf 200k
107-2023 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στα Τρίκαλα στις 14_03_2023.pdf 198k
108-2023 Έγκριση οριστικής παραλαβής Μελέτης της Νότιας Περιμετρικής οδού στην Κοινότητα Δρεπάνου.pdf 524k
109-2023 Αποδοχή δωρεάς από την Χ_ ΡΟΚΑΣ Α_Β_Ε_Ε_» για κατασκευή κρασπέδων στο δρόμο Ξηρολίμνης - Σκήτης.pdf 207k
110-2023 Ανάκληση της 583-2022 ΑΟΕ και Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Κτιριακές Εγκαταστάσεις Δομών Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες.pdf 219k
111-2023 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεα συστήματος προειδοποίησης για ΑΜΕΑ στα φανάρια.pdf 326k
112-2023 Ανάκληση της 716-2022 ΑΟΕ και Έγκριση πρακτικού για Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό ΟΚΕ προτεραιότητας Α.pdf 332k
113 -2023 Κατακύρωση προσωρινή για Κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στην Κοινότητα Ακρινής.pdf 236k
114-2023 Έγκριση 37-2023 μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Επισκευή - Συντήρηση Ειδικού Σχολείου Ν_ Νικόπολης.pdf 908k
115-2023 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια Γάλακτος 2023-2024.pdf 263k
116-2023 Κατακύρωση για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Κ_ Ακρινής (Σισμανίδης Χρήστος).pdf 221k
117-2023 Κατακύρωση για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Κ_ Ακρινής (Σισμανίδης Ιορδάνης).pdf 218k
118-2023 Κατακύρωση για την εκμίσθωση καταστήματος 28ης Οκτωβρίου & Ι_Τράντα.pdf 228k
119-2023 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ_ έτους 2023.pdf 987k
120-2023 Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027.pdf 280k