Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2023

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
141-2023 Εξειδίκευση πίστωσης 160 ευρώ για νερά για το Δημοτικό Συμβούλιο.pdf 222k
142-2023 Έγκριση επιβεβλημένης κίνησης ΚΗΗ 9245, στις 31.03.2023 στη Θεσσαλονίκη.pdf 229k
143-2023 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Γερμανία στις 27.03.2023.pdf 201k
144-2023 Έγκριση οριστικής παραλαβής Μελέτης Αναγνωριστική Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 481k
145-2023 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια και μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων.pdf 532k
146-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Προμήθεια Mini Bus Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.pdf 231k
147-2023 Κατακύρωση οριστική για Συντήρηση τμημάτων Ε.Ο. επί των οδών Λαρίσης & Κ. Καραμανλή.pdf 216k
148-2023 Κατακύρωση οριστική για Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου 2022 & 2023.pdf 224k
149-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Υποδομές 2022-2023 ΔΕ Αιανής & Ελίμειας.pdf 219k
150-2023 Αποδοχή δωρεάς από την GAIA COMM ΕΠΕ για συντήρηση οδοποιίας Κ. Λιβερών.pdf 207k
151-2023 Έγκριση 225-2022 μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Κατασκευή Συνθετικού Τάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Αιανής.pdf 871k
152-2023 Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικών σχέσεων φωτοβολταϊκών (MAXIMUS TERRA AE).pdf 346k
153-2023 Αποζημίωση από προσκύρωση Λιάνα Βασιλική.pdf 202k
154-2023 Έγκριση κατ΄εξαίρεσης οδήγησης από Κακουλίδη Δημήτριο Γραφείο Δημάρχου.pdf 228k
155-2023 Μη Άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά απόφασης Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.pdf 210k
156-2023 Έγκριση 76-2023 μελέτης, για Ασύρματη Πρόσβαση για Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου.pdf 425k
157-2023 Εξειδίκευση πίστωσης 1000 ευρώ για οπτικοακουστική κάλυψη.pdf 216k
158-2023 Έγκριση επιβεβλημένης κίνησης ΚΗΗ 9245, στις 07.04.2023 στη Θεσσαλονίκη.pdf 229k
159-2023 Μη ανακληση της με 730-2022 ΑΟΕ για Tέλος στάθμευσης στην Πλ. Συντάγματος για το 2023.pdf 202k
160-2023 Έγκριση υποβολής Πρότασης για Μελέτη Σκοπιμότητας για την αξιοποίηση των Υδάτινων Πόρων Δήμου Κοζάνης.pdf 198k