Επιστροφή

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης, κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης (Εννιαήμερος)»

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης, κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης (Εννιαήμερος)»


ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04 απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Για την ασφαλέστερη διεύλευση των πεζών και οχημάτων κατά τη διάρκεια του πανηγυριού-εννιαήμερος την 03/10, 04/10, 05/10 και 06/10/2010, από ώρα 10:00 της 03/10/2010 έως την 06/10/2010 και ώρα 12:00:

1. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στις οδούς Αγ.Παρασκευής, Μοναστηρίου (πλην των ΤΑΞΙ), Αϊλιόστρατας και στο τμήμα της οδού Δημοκρατίας έως τη συμβολή με την οδό Μαμάτσιου.
2. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας στην οδό Μοναστηρίου και στον κόμβο Μοναστηρίου – Δημοκρατίας (Τρίκος). Η κυκλοφορία των οχημάτων προς Κοζάνη θα διεξάγεται μέσω της οδού που διασταυρώνεται με την εθνική οδό Κοζάνης - Φλώρινας στο ύψος του πάρκου Ηπειρωτών. Η κυκλοφορία των οχημάτων προς Φλώρινα θα διεξάγεται μέσω της οδού Αγ. Παρασκευής – Αγροτικής οδού προς Τ.Ε.Ι.


Β) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ».


Γ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.
Ο ΔΗΜΑΡΧOΣ KOZANHΣ


ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ