Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.     

Απολογισμός διοργάνωσης εμποροπανήγυρης (ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ) Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητές: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου και Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχοι Κοζάνης

2.     

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κοζάνης στο δίκτυο «Αμφικτυονία αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

3.     

Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

4.     

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής υλικών της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων με συμπίεση.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

5.     

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με τίτλο: Επέκταση Προγράμματος Διαλογής στην πηγή Βιοαποβλήτων.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6.     

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης -  ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  – 12 Δήμων με τίτλο: Προώθηση της Ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων μέσω της δημιουργίας μεγάλων πράσινων σημείων, κέντρων επαναχρησιμοποίησης και κινητ5ών πράσινων σημείων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7.     

Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες Διαχείρισης Κυκλοφορίας Οχημάτων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

8.     

Συνέχιση η μη μείωσης ενοικίων δημοτικών καταστημάτων, για ένα ακόμη έτος.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.     

Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών -  Διαγραφές οφειλετών – Επιστροφή διαφόρων ποσών.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10.  

Έγκριση και δέσμευση διαφόρων πιστώσεων

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11.  

Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της Πλ. 28ης Οκτωβρίου και Τσιμηνάκη, στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12.  

Έγκριση της αριθμ. 47/2017 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13.  

Ανανέωση – χορήγηση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών.

Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14.  

Χορήγηση παράτασης (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης εργασιών του έργου: Οικιστική αναβάθμιση Οικισμών Δ.Ε. Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.    

15.  

Εξέταση ένστασης της Κ/Ξ  «ΜΠΕΤΟΣ ΑΤΕΕ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΤΕΒΕ» αναδόχου του έργου: Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος δημοτικού, νηπιαγωγείου με εφαρμογή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της ΖΕΠ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

16.  

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Αναπλάσεις – Φυτεύσεις Υπαίθριων Δημοτικών Χώρων Μαυροδενδρίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

17.  

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή Περίφραξης σε Χώρο Απόθεσης Αδρανών Υλικών (ΧΑΑΥ)

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

18.  

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Χώρου Αμαξοστασίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

19.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Βελτίωση Κυκλοφοριακών Συνθηκών και Οδικής Ασφάλειας στις Αρτηρίες της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

20.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Δ. Μαυροδενδρίου..

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

21.  

Χορήγηση 6ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Επισκευές – Χρωματισμοί Σχολικών Μονάδων.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

22.  

Έγκριση παράτασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στο δρόμο Κάτω Κώμης – Σπάρτου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

23.  

Τροποποίηση της αριθμ. 533/2017 Α.Δ.Σ. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έργο με τίτλο: Ολοκλήρωση κατασκευής αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο Λευκοπηγής.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

24.  

Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

25.  

Χορήγηση  παράτασης εκτέλεσης του έργου: Διευθέτηση υδάτων πηγών περιοχής Ι.Ν. Παναγίας Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

26.  

Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου: Πολιτιστικό Κέντρο Αργίλου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

27.  

Ορισμός επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4257/2014 (αρθρ.61) και Ν.4412/2016 (Αρθρ. 170 και 172).

 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.    

28.  

Έγκριση 4ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου: Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ακαθάρτων Δ.Δ. Μαυροδενδρίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.    

29.  

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.

30.  

Αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2017 του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

31.  

Αιτήσεις -  έγγραφα - Ανακοινώσεις