Skip to Content
kozani

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση  Διοικητικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και   για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων   και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,   καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.   Στη Διεύθυνση, υπάγονται  διοικητικά  και  τα  αποκεντρωμένα  Γραφεία   Διοικητικών  Θεμάτων  σε επιμέρους δημοτικές ενότητες. Οι  αρμοδιότητες  των  επί  μέρους  οργανικών  μονάδων  της  Διεύθυνσης  Διοικητικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

 

Τμήμα Διοίκησης

Γραφείο Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων

 • Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την   Επιτροπή Ποιότητας Ζωής   και την Εκτελεστική Επιτροπή  (οργάνωση  συνεδριάσεων,  τήρηση  πρακτικών  συνεδριάσεων, παραγωγή , διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κλπ).
 • Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα ατομικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,   τον   Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, καθώς   και προς το Γενικό Γραμματέα (οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατομικών οργάνων κλπ).
 • Παρέχει  διοικητική υποστήριξη προς την Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης,  το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, την   Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και προς το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου.
 • Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήμο.
 • Ενημερώνει  το  Δήμαρχο  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  όλα  τα  θέματα  που αφορούν την λειτουργία των ΝΠΔΔ  και ΝΠΙΔ του Δήμου.
 • Συνεργάζεται και συντονίζει με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών θέματα οικονομικής διαχείρισης που αφορούν τα ΝΠΔΔ  και ΝΠΙΔ του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δήμου για όλα τα θέματα της διοικητικής τους λειτουργίας.
 • Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας
 • Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των χώρων κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία  των αποκεντρωμένων Γραφείων Διοικητικών
 • Θεμάτων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου.
 • Μεριμνά για την εκτέλεση των γενικών βοηθητικών λειτουργιών υποστήριξης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (FAX, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φωτοαντιγραφήσεις, καθαριότητα κτιρίων-γραφείων, εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες διακίνησης της αλληλογραφίας και εγγράφων ,ανάρτηση  των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου κ.λ.π.) Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται διοικητικοί υπάλληλοι ,κλητήρες   κ.λ.π.),ώστε     σε κάθε στιγμή να μπορούν να ανταποκριθούν στις συναφείς ανάγκες της υπηρεσίας.

Γραφείο Πρωτοκόλλου

 • Μεριμνά   για   τη   λειτουργία   του   Κεντρικού   Πρωτοκόλλου   του   Δήμου   και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
 • Προβαίνει στις απαιτούμενες διαδικασίες για τα ταχυδρομικά τέλη.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών και τα    Τμήματά τους (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
 • Παρέχει Γραμματειακή υποστήριξη προς τον Γενικό Διευθυντή του Δήμου.
 • Εχει την ευθύνη   της διαφύλαξης και της διασφάλισης των γενικών αρχείων του
 • Δήμου, την καλή διατήρηση των οποίων φροντίζει με ιδιαίτερη επιμέλεια.
 • Φροντίζει για την τήρηση των ενεργών και ιστορικών αρχείων/εγγράφων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Επιβλέπει και ενεργεί την εκκαθάριση του παλαιού αρχείου.
 • Γραφείο πληροφόρησης-ενημέρωσης του πολίτη - καταναλωτή
 • Δέχεται,  καταγράφει  και  αξιολογεί  τα  παράπονα  των  δημοτών,αλλά  και  τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο. Μεριμνά  για  την  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  διεκπεραίωσης  των  αιτημάτων- υποθέσεων των δημοτών.
 • Ενημερώνει τους πολίτες για τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
 • Διαθέτει ενημερωτικά φυλλάδια, κανονισμούς, αιτήσεις, οδηγίες και διάφορα άλλα έντυπα σχετικών με την εξυπηρέτηση των δημοτών από τις δημοτικές υπηρεσίες και τους εφοδιάζει με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και τα διαθέσιμα έντυπα.
 • Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πορεία των θεμάτων, που πρέπει να προωθήσουν καθώς και για τις έγκαιρες ενέργειές τους.
 • Φροντίζει για την ομαλή λειτουργία   του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου, που λειτουργεί και ως κέντρο  παροχής γενικών πληροφοριών προς τους δημότες και παραλαβής-προώθησης αιτημάτων.
 • Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή).
 • Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών.

Γραφείο χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 • Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:

(α) Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές (εκτός από άδειες στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης).

(β)   Την   ίδρυση,   λειτουργία   και   εγκατάσταση   των   καταστημάτων   και

επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις

(γ)Την   ίδρυση  και  λειτουργία   καταστημάτων   υγειονομικού   ενδιαφέροντος (βλ.άρθρο 80 του ΚΔΚ).

(δ) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.

(ε)  Την  ίδρυση  και  λειτουργίας  παιδοτόπων,  και  διαφόρων  ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

(στ) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.

(ζ) Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.

(η)  Την  άσκηση  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου,  εμποροπανηγύρεων  και

υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών .

(θ) Τα ζωήλατα οχήματα.

(ι) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.

(ια) Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα,  καθώς  και  την  παραχώρηση  χώρων  για  την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

(ιβ) Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων. (ιγ) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου .

(ιδ) Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. (ιε) Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.

(ιστ) Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και  ποδιών,  καθώς  και  τη  συγκρότηση  σχετικής  εξεταστικής  επιτροπής  και Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με την  υπηρεσία Δημ. Υγείας.

 (ιζ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.

(ιη)  Την  οργάνωση  εκθέσεων  (εκτός  των  Διεθνών),  τη  ρύθμιση  θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.

(ιθ) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.

 • Παρακολουθεί  και  ελέγχει  την  τήρηση  των  προϋποθέσεων  υπό  τις  οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων. Ελέγχει  την     εφαρμογή  των  διατάξεων  περί  υπαίθριας  διαφήμισης,     των προδιαγραφών  των  διαφημιστικών  πλαισίων  και  επιγραφών,  προβαίνει  στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.,σε συνεργασία με το Τμήμα Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

Γραφείο Απασχόλησης

 • Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
 • Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης.
 • Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.

 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Γραφείο Αστικής κατάστασης

 • Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.
 • Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου  και  μητρωνύμου  από  παιδιά,  που  γεννήθηκαν  χωρίς  γάμο  των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
 • Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών  αλλοδαπών,  που  αποκτούν  την  ελληνική  ιθαγένεια  και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών. Ενημερώνει  περιοδικά  τις  δημόσιες  υπηρεσίες  για  τις  μεταβολές  προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
 • Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
 • Συνεργάζεται  με  άλλους  Δήμους  και  δημόσιες  υπηρεσίες  στις  περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί. Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

Γραφείο Ληξιαρχείου

 • Τηρεί και ενημερώνει τα  ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά  γεγονότα  που  συμβαίνουν  στην  περιφέρεια  του  Δήμου  (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
 • Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
 • Εκδίδει    αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.
 • Ενημερώνει το γραφείο   Αστικής κατάστασης και τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
 • Συνεργάζεται   με   Ληξιαρχεία   άλλων   Δήμων   σε   περιπτώσεις   μεταβολών   ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.
 • Γραφείο Αλλοδαπών και μετανάστευσης
 • Τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.

(β) Παραλαμβάνει αιτήσεις , ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.

(γ) Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας  με  πολιτογράφηση  και  τις  προωθεί  στην  αρμόδια  υπηρεσία  του

Υπουργείου Εσωτερικών.

(δ) Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.

Στις αρμοδιότητες του τμήματος  συμπεριλαμβάνεται και η τήρηση όλων των διαδικασιών διεξαγωγής των βουλευτικών, δημοτικών εκλογών καθώς και των Ευρωεκλογών.

 

Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με  το προσωπικό του,  στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.
 • Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά    διοικητική    ενότητα    του    Δήμου    σε    συνεργασία    με    το    Τμήμα Αποτελεσματικότητας,      Ποιότητας      και      Οργάνωσης      της      Διεύθυνσης Προγραμματισμού,       Οργάνωσης   και   Πληροφορικής   και   την   κατάρτιση   / επικαιροποίηση των περιγραφών αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων. Παρακολουθεί  την  κάλυψη    των  διαφόρων  θέσεων  εργασίας  στις  διοικητικές ενότητες του Δήμου  με στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο  και  την  απρόσκοπτη  και  διαρκή  κάλυψη  των  αναγκών  των  δημοτικών υπηρεσιών.
 • Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα των στελεχών.
 • Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων στελεχών και   διαμορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του  συστήματος  αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
 • Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου ( πχ. οργάνωση μετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Δήμου,  παιδικοί σταθμοί κλπ).
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με τον προσδιορισμό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνουμένων  μέτρων βελτίωσης.
 • Σχεδιάζει,, εισηγείται  και οργανώνει  προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης   του   ανθρώπινου   δυναμικού   του   Δήμου.   Παρακολουθεί   την υλοποίηση    των    προγραμμάτων    και    μεριμνά    για    την    αξιολόγηση    των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.
 • Μεριμνά  για  την  βελτίωση  των  ανθρωπίνων  σχέσεων  μέσα  στο  Δήμο  με  τον σχεδιασμό,  την  εισήγηση  και  την  οργάνωση  σχετικών  προγραμμάτων  (  πχ. εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ).
 • Μεριμνά  για  την  τήρηση  των    νομοθετικών  και  κανονιστικών  διατάξεων  που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις  του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του (πχ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών , ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ).
 • Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Τηρεί τα Μητρώα του   Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.
 • Σχεδιάζει και  εισηγείται βελτιώσεις  και  παρακολουθεί την  εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
 • Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων  που  επηρεάζουν  τις  αμοιβές  τους  και  ενημερώνει  έγκαιρα  τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες , ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους   των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του
 • Δήμου και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά  θέματα  (διαχείριση  παρουσιών,  υπερωριών,  βεβαιώσεων  προς  το προσωπικό κλπ).
 • Εκδίδει κάθε είδους  βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήμο.
 • Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους  στο Δήμο  σύμφωνα  με  τις  αρμοδιότητές  τους  που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες αυτές:

(α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή  προφορικά,  σε  θέματα  σχετικά  με  την  ασφάλεια  της  εργασίας  και  την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

(β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά,  σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

(γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του Δήμου λαμβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.

 • Προγραμματίζει, συντονίζει  και ελέγχει τις καθαρίστριες όλων των εγκαταστάσεων. Προγραμματίζει το ωράριο των εργαζομένων, τις λεπτομέρειες της δουλειάς τους και τις ευθύνες τους. Το πρόγραμμα ακολουθεί τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου (αν λειτουργεί απογεύματα, αν χρειάζεται καθαριότητα συγκεκριμένες ώρες) και αυτό  το  υπαγορεύουν  με  εισηγήσεις  τους  οι  Διευθυντές  των  σχολείων,  σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Προσωπικού.
 • Ελέγχει και παρακολουθεί την ομαλή ροή του προγράμματος των εργαζομένων και των συμβάντων στους σχολικούς χώρους .
 • Φροντίζει να ανταποκρίνεται όσο γίνεται καλύτερα στις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις για τις υποχρεώσεις των καθαριστριών.
 • Τηρεί το αρχείο όλων των εντολών που δόθηκαν και δίδονται στους εργαζόμενους. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διοικητικών και Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών καθώς  και  με  τις  σχολικές  επιτροπές  α/βαθμιας  και  β/θμιας  εκπαίδευσης,  για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των εργαζομένων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πλατεία Νίκης 1, 50131, Κοζάνη

Τηλ.: 2461350300

email: dioikypiresia@cityofkozani.gov.gr