Skip to Content
kozani

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Δήμου Κοζάνης

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιγράφει τις δράσεις, που σχεδιάζει να υλοποιήσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερο σκοπό την:

Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης
 • την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, 
 • τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του,
 • την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, 
Β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού
 • την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του,
 • την ενίσχυση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό  και διεθνές επίπεδο, για τον συντονισμό των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών.

Στο διαδικτυακό τόπο (http://epota.ypes.gr) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εμφανίζεται η πρόοδος των διαδικασιών εκπόνησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και αναρτάται ενημερωτικό και υποστηρικτικό υλικό.

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου 2014 - 2019

Η διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Κοζάνης υλοποιείται σε υπηρεσιακό επίπεδο με ευθύνη του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης με το συντονισμό της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία εισηγείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συμμετέχουν όλες οι υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, τα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης καθώς και πολίτες μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης.
Ο Δήμος Κοζάνης έχει εκπονήσει ήδη δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα, για τις περιόδους 2007 – 2011 και 2011 – 2014. Στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη δημοτική περίοδο 2014-2019, εκτός από τα δύο προηγούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2007-2010 & 2011-2014 λαμβάνεται υπόψη και ο Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΟΤΑ α’ Βαθμού της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).
Οι ενέργειες που έχουν γίνει για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2014-2019 περιγράφονται συνοπτικά ως εξής:
 

 • Κατάρτιση ερωτηματολογίου για την καταγραφή των αρμοδιοτήτων που ασκούν και της δραστηριότητας που αναπτύσσουν, καθώς και για την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών, με σκοπό να εντοπιστούν οι αδυναμίες και τα προβλήματα και να διατυπωθούν προτάσεις βελτίωσης ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων (Νοέμβριος 2014).
  Κατάρτιση ειδικών εντύπων, με βάση τον Οδηγό της ΕΕΤΑΑ, όπου αποτυπώνονται οι προτεινόμενες δράσεις ανά άξονα παρέμβασης καθώς και τα ζητήματα που θεωρούνται άμεσης προτεραιότητας, τα οποία διατέθηκαν στους Προέδρους Συμβουλίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και τους πολίτες (Δεκέμβριος 2014).
 • Ενημέρωση του υψηλόβαθμου προσωπικού των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων (ΝΠ) του Δήμου για τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Δεκεμβρίου 2014).
  Συμπλήρωση ερωτηματολογίων περιγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης από τις υπηρεσίες και τα ΝΠ (Δεκέμβριος 2014 και Ιανουάριος 2015).
   
 • Συναντήσεις με Προέδρους Συμβουλίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων με στόχο την ενημέρωσή τους για την διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού και την συμμετοχή τους μέσω συμπλήρωσης του ειδικού εντύπου (συναντήσεις έγιναν στις 8/1/2015 και στις 20/1/2015 στην Κοζάνη με τους προέδρους της Δ.Ε. Κοζάνης, στις 14/1/2015 στην Κοιλάδα με τους προέδρους των Δ. Ενοτήτων Υψηλάντη και Ελλησπόντου, στις 18/1/2015 στον Κρόκο με τους προέδρους Δ.Ε. Αιανής και Ελίμειας).
   
 • Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για ενημέρωση των μελών για την διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού και τη συμμετοχή τους με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου (04/2/2015). Αποστολή του ειδικού εντύπου στις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία (Φεβρουάριος 2015).
   
 • Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής διενεργήθηκε άτυπη διαβούλευση στην ειδική πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Δήμου , όπου αναρτήθηκε κείμενο του Δημάρχου με τίτλο «Καταγραφή του Οράματος για τον Δήμο Κοζάνης» ως αφορμή για διατύπωση απόψεων και σχολίων από φορείς και πολίτες (η διαβούλευση έγινε από 6/2/2015 έως 28/2/2015).
   
 • Αξιοποίηση του εισερχόμενου υλικού και των συμπερασμάτων των συναντήσεων κατά τη διαμόρφωση του κειμένου του Στρατηγικού Σχεδίου, επί του οποίου θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη με βάση τον Οδηγό της ΕΕΤΑΑ διαβούλευση, μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο.
   
 • Σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 4 Ιουνίου εγκρίθηκε το Προσχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2014-2019.
   
 • Στα πλαίσια συνεργασίας με όμορους Δήμους στάλθηκε ενημερωτική επιστολή με την σύνοψη του Στρατηγικού Σχεδίου με στόχο την κατάθεση προτάσεων, ιδεών και προβληματισμών που θα συμβάλλουν στον προσδιορισμό και συντονισμό δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την
 • προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.
  Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Ιουνίου εγκρίθηκε, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, το Προσχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2014-2019 καθώς και η σύνοψή του.
   
 • Από τις 2/7/2015 ξεκίνησε η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης στην ειδική πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Δήμου, όπου πολίτες, περιφερειακοί και τοπικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν  προτάσεις σχετικά με τα κρίσιμα ζητήματα, το όραμα, τις γενικές κατευθύνσεις-αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης και τους στόχους της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
   
 • Σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 8 Σεπτεμβρίου διατυπώθηκε θετική γνωμοδότηση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2014-2019.
   
 • Σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 3 Νοεμβρίου εγκρίθηκε το προσχέδιου του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 2014-2019.
   
 • Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/11/2015 εγκρίθηκε το προσχέδιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 2014-2019 με την 556/2015 Α.Δ.Σ.
   
 • Με την, με Α.Π. 66698/6827/22-12-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η 556/2015 Α.Δ.Σ. του Δήμου κοζάνης με θέμα «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κοζάνης»

Αρχείο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου 2014-2019

Σύνοψη Στρατηγικού Σχεδίου

Α.Δ.Σ. 242/2015 Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού

Α.Δ.Σ. 556/2015 Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου 2011-2014

Στρατηγικός σχεδιασμός του νέου Δήμου Κοζάνης

Σύνοψη στρατηγικού σχεδιασμού Δήμου Κοζάνης

534/2011 Έγκριση στρατηγικού σχεδίου Δήμου Κοζάνης 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κοζάνης 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2011

Στρατηγικός σχεδιασμός του νέου Δήμου Κοζάνης

Σύνοψη στρατηγικού σχεδιασμού Δήμου Κοζάνης

418/2009 Έγκριση στρατηγικού σχεδίου Δήμου Κοζάνης 2007-2011

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κοζάνης 2007-2011