Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Τμήμα Καθαριότητας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1, 50131, Κοζάνη

Τηλ.: 2461350442 (Γραφείο Σχεδιασμού και Διοικητικής Υποστήριξης & Γραφείο Ανακύκλωσης), 2461030267 (Γραφεία Αποκομιδής & Γραφείο  Οδοκαθαρισμού-  Καθαρισμού  Κοινοχρήστων  Χώρων  και  Ειδικών    Συνεργείων)

email: kathariotita@cityofkozani.gov.gr

 

Νέος Κανονισμός Καθαριότητας

Η καθαριότητα της πόλης και των Δημοτικών Διαμερισμάτων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία των δημοτών-κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Λαμβάνει υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το υφιστάμενο διοικητικό πλαίσιο του Φορέα και τις ιδιαιτερότητες των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.

Με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται:

  • Η ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των δημοτών και του Δήμου, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
  • Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
  • Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση κ. α)
  • Η γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών  διατάξεων και η συμμόρφωση του κοινού σύμφωνα με αυτές.

 

Νέος Κανονισμός Καθαριότητας

 

 

Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων  

 

Με τον όρο ογκώδη αντικείμενα νοούνται τα ογκώδη απορρίμματα, όπως π.χ. άχρηστες οικιακές συσκευές, παλιά έπιπλα, στρώματα κ.λ.π.

Η συλλογή των ογκωδών αντικειμένων γίνεται μία φορά την εβδομάδα από συνεργείο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, αφού πρώτα έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση μεταξύ του πολίτη και της αρμόδίας (2461350444).  Τα ογκώδη αντικείμενα τοποθετούνται από τον πολίτη δίπλα στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων κι από εκεί συλλέγονται.

Σε περίπτωση μεγάλου όγκου αντικειμένων π.χ. ογκώδη που προέρχονται από ανακαινίσεις ή μπάζα υπεύθυνος για την απομάκρυνση τους είναι ο πολίτης.