Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του όπως αυτός ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 429/2012 απόφαση Δ.Σ. διαρθρώνεται ως εξής:

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Γενικός Γραμματέας
2. Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου

α) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
β) Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
γ) Γραφείο Διαφάνειας
δ) Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
ε) Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών
στ) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

3. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας.
4. Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, και Ανάπτυξης
5. Αυτοτελές Γραφείο Τεχνολογιών και Επικοινωνιών ? Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η Γενική Διεύθυνση περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Πρωτογενή Τομέα
β) Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων

2. Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
β) Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών

3. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Καθαριότητας
β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Αμαξοστασίου?Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων – Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού και Αμαξοστασίου
γ) Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

4. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
β) Τμήμα Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης
γ) Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

5. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Διοίκησης
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
γ) Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

6. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Λογιστηρίου
β) Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
γ) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

7. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Μελετών
β) Τμήμα Εκτέλεσης Έργων
γ) Τμήμα Συντήρησης - Αυτεπιστασίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων
δ) Τμήμα Η/Μ Έργων - Η/Φ και Αδειοδοτήσεων

8. Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες μονάδες των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Αιανής με έδρα τη Δημοτική Κοινότητα Αιανής:

α) Γραφείο Κ.Ε.Π

β) Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων

γ) Γραφείο Συντήρησης Υποδομών

δ) Γραφείο Καθαριότητας - Ανακύκλωσης

ε) Γραφείο Πρωτογενούς Τομέα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη με έδρα την Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου:

α) Γραφείο Κ.Ε.Π

β) Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων

γ) Γραφείο Συντήρησης Υποδομών

δ) Γραφείο Καθαριότητας - Ανακύκλωσης

ε) Γραφείο Πρωτογενούς Τομέα

στ) Γραφείο Περιβάλλοντος και Μετεγκαταστάσεων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Κρόκου:

α) Γραφείο Κ.Ε.Π

β) Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων

γ) Γραφείο Συντήρησης Υποδομών

δ) Γραφείο Καθαριότητας - Ανακύκλωσης

ε) Γραφείο Πρωτογενούς Τομέα

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου με έδρα την Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας:

α) Γραφείο Κ.Ε.Π

β) Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων

γ) Γραφείο Συντήρησης Υποδομών

δ) Γραφείο Καθαριότητας - Ανακύκλωσης

ε) Γραφείο Πρωτογενούς Τομέα

 

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Φορέα.