Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25/4/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 25/4/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 25/4/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25/4/2019
Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου 27 ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος I & Γ Μικρού 17/5/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΔΑΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16/5/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 16/5/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ 16/5/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 16/5/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ 16/5/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 16/5/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για Προμήθεια και Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού για τις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης 14/5/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 10/5/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 9/5/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ –ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ –ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΕ ΔΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ & ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 8/5/2019
Περιληπτική Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή/εκτέλεση του 3ου υποέργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» 7/5/2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δραστηριοποίηση καντίνας – φορητής έψησης για την θερινή περίοδο 2019 3/5/2019
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ 10 ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 3/5/2019
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧOΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΣΕ ΑΠΟΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3/5/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 30/4/2019