Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 31/1/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 31/1/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ –ΟΜΑΔΑ Α’ (Η/Υ)» 30/1/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης» 28/1/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 6/2/2019
Ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» 6/2/2019
Ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» 6/2/2019
Ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ» 6/2/2019
Αναλυτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ 8/1/2019
Αναλυτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 8/1/2019
Αναλυτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 8/1/2019
Αναλυτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 8/1/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RFID - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» 15/1/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 16/1/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ–ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2018-2019 ΔΕ ΚΟΖΑΝΗ 7/1/2019
Περιληπτική Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 2/1/2019
Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» 7/1/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» 28/12/2018
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 7/1/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 7/1/2019