Επιστροφή

Ανάκληση γνωστοποίησης που αφορά στην πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Κοζάνης ανακαλεί την υπ΄ αριθμ. 5290/26-02-2024 γνωστοποίηση που αφορά
στην πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη για θέματα οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθήκης,
διαχείρισης και προβολής πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Ανάκληση γνωστοποίησης που αφορά στην πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη