Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση εξορυγμένου υλικού στην Τ.Κ. Δρεπάνου

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία που αφορά την ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση εξορυγμένου υλικού (φυσικοί λίθοι – διακοσμητικά πετρώματα), στην περιοχή «ΤΥΡΠΑΝΙ» κοινότητας Δρεπάνου, στο με αριθμό γεωτεμάχιο 1735Α χερσολείβαδο.
Σύμφωνα με απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης, έγινε η ογκομέτρηση των ανωτέρω υλικών, συνολικά 3.596,74

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη