Επιστροφή

Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.000,00 τ.μ , αγροκτήματος Ακρινής, για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων