Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΗΣ»