Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ & ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»