Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη για την «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΩΒΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».