Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη καθαρίστριας σχολικού κτιρίου

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης προκειμένου να προβεί σε πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των αιθουσών του 7ΟΥ Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης , προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης στην Δ/νση Αργυροκάστρου 13 Κοζάνη, λόγω του κατεπείγοντως  από Τετάρτη 03/06/2020 μέχρι και την Παρασκευή  05/06/2020.

1)Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού

2)Φωτοτυπία ταυτότητας

3)Φωτοαντίγραφο κάρτα ανεργίας

4)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο τηλ. 2461021209, εσωτ. 4.

 

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη καθαρίστριας σχολικού κτιρίου