Επιστροφή

Πρόσκληση για τη συμμετοχή επαγγελματιών εστίασης στην εμποροπανήγυρη Νιάημερου 2019

Στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης Νιαημέρου, η οποία θα λειτουργήσει από Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου έως και Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με την υπ' αριθμ 186/2019 ΑΔΣ Κοζάνης, έχουν χωροθετηθεί 13 θέσεις οι οποίες προορίζονται για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών.

Με την απόφαση 229/2018 έχει εγκριθεί και ο κανονισμός λειτουργίας της εμποροπανήγυρης αυτής, στον οποίο εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της,. η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ο προαναφερόμενος κανονισμός βρίσκεται συννημένος στο παράρτημα της πρόσκλησης

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστημάτων εστίασης υγειονομικού ενδιαφέροντος, και επιθυμούν τη δραστηριοποίηση τους στην εμποροπανήγυρη Νιαημερου, να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα παρακάτω:

Οι θέσεις οι οποίες χωροθετήθηκαν και προορίζονται για εστίαση απεικονίζονται στο συννημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Έχουν χωροθετηθεί συνολικά 13 θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την τοποθέτηση τους.

Τονίζουμε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση καταλληλότητας η οποία θα χορηγηθεί μετά από υγειονομικό έλεγχο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου.

 

Πρόσκληση για τη συμμετοχή επαγγελματιών εστίασης στην εμποροπανήγυρη Νιάημερου 2019

 

Κανονισμός Εμποροπανηγύρεων Δήμου Κοζάνης

 

Τοπογραφικό διάγραμμα

 

Αίτηση

 

Υπέυθυνη Δήλωση