Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Προκηρύξεις

news
$dateTool.format("EEE, dd MMM yyyy ", $dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy hh:mm:ss Z" , $curEntry.getPublishDate()), $locale)