Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 275.954,04 τ.μ. στην κοινότητα Αλωνακίων

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού
275.954,04 τ.μ, τμήμα του γεωτεμαχίου με αριθμό 455 Κοινότητας Αλωνακίων Δήμου
Κοζάνης, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο του 2018 τοπογραφικό
διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού Χρυσούλας Λύτρα, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
σταθμού, ισχύος 19,984 ΜWp.

Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη