Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ενός (1) δημοτικού λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 146.724,42 τ.μ στην Τ.Κ. Αλωνακίων

Ο Δήμαρχος Κοζάνης, διακηρύττει ότι :   

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημοπρασία με ενσφράγιστες προσφορές, η εκμίσθωση ενός (1) δημοτικού λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης εμβαδού 146.724,42  τ.μ (εντός του τεμαχίου υπ’ αριθμ. 668 αγροκτήματος Αλωνακίων),  που αποτελεί   υπόλοιπο τμήματος ενιαίου χωροθετηθέντος  χώρου εντός της λατομικής περιοχής Αλωνακίων.

  

  Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική με ενσφράγιστες προσφορές   και  θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16-12-2020 και ώρα  10:00   μέχρι   10:30 στο Δημοτικό κατάστημα Κοζάνης (Δημαρχείο), Πλ. Νίκης αριθμ. 1 (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας και Κληροδοτημάτων) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.

 

Πρόσκληση - Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη