Επιστροφή

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι»

Ο Δήμος Κοζάνης προκειμένου να ανταποκριθεί  αποτελεσματικότερα  στις ανάγκες των πολιτών, σε συνεργασία με την 3Η Υγειονομική Περιφέρεια ,ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» με τέσσερις  εκπαιδευόμενους νοσηλευτές.

Η δράση αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του φορέα, στη βέλτιστη   διαχείριση περιστατικών που ανέκυψαν  λόγω της πανδημίας και ειδικότερα στη συμβολή του εμβολιασμού πολιτών κατ΄οίκον .