Επιστροφή

Κοζάνη: Οι πολίτες συν - διαμορφώνουν προτάσεις για την Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη

Στη συν-δημιουργία προτάσεων για την Κλιματικά Ουδέτερη και Έξυπνη Κοζάνη μέχρι το 2030 συμμετέχουν οι δημότες, μέσω των Συναντήσεων της Επιτροπής Πολιτών, που διοργανώνει ο Δήμος Κοζάνης. 

Στόχος της πρωτοβουλίας αποτελεί η ενημέρωση των πολιτών για το όραμα της  Κοζάνης, καθώς και η δημιουργία μιας πλατφόρμας διαλόγου με τους πολίτες, η οποία θα οδηγήσει στη συγκρότηση σε σώμα μιας Επιτροπής Πολιτών, που ως αντικείμενο θα έχει τον συν-σχεδιασμό της στρατηγικής που εκπονεί ο Δήμος Κοζάνης για την επίτευξη της Κλιματικής Ουδετερότητας.


Η 1η Συνάντηση της Επιτροπής Πολιτών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, με το Δήμαρχο Κοζάνης Λάζαρο Μαλούτα να τονίζει τη σημασία του διαύλου επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και δημοτικής αρχής. Εφόσον η Κοζάνη επιλεγεί ως μία από τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αποστολής των Πόλεων,  η Κλιματική Επιτροπή Πολιτών θα αποτελεί έναν διαρκή εταίρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων που θα ακολουθήσουν, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές και ασκώντας τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της στρατηγικής του Δήμου.
Η 1η Συνάντηση της Επιτροπής ήταν ιδιαζόντως σημαντική,  καθώς αποτέλεσε την εναρκτήρια εκδήλωση με τους πολίτες, με την οποία εγκαινιάστηκε μια νέα εποχή συμμετοχικού σχεδιασμού με την κοινωνία, με την αξιοποίηση όχι μόνο καινοτόμων εργαλείων διακυβέρνησης, αλλά και των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας.
Σημειώνεται, ότι η διαδικασία υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CLUBE), ενώ τον συντονισμό είχε ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιος Μαρνέλλος. 
Μπορείτε να συμμετάσχετε στον συν-σχεδιασμό συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο:  https://climateneutral2030.cityofkozani.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες: kozani2030@gmail.com