Επιστροφή

Παράταση διάρκειας μίας ημέρας για την Εμποροπανήγυρη της Κοζάνης

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρατείνεται, λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών, η Εμποροπανήγυρη “Νιάημερος” του Δήμου Κοζάνης. Με τα νέα δεδομένα, ως επίσημη ημερομηνία λήξης της Εμποροπανήγυρης ορίζεται η Τετάρτη, 8 Οκτώβριου 2014.

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ