Επιστροφή

Πίνακες συμμετεχόντων λαϊκών αγορών από 13 έως 16 Οκτωβρίου

ΘΕΜΑ : Πίνακες συμμετεχόντων λαϊκών αγορών από 13 εως 16 Οκτ.   
ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)
β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019  
γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 63548 ΚΥΑ / ΦΕΚ 4428Β/ 7-10-20
 
 
Σε εφαρμογή του γ’ σχετικού παραθέτουμε συννημένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών) για τις παρακάτω λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης:
 
Α. για τη Λαϊκή αγορά οδού Σταμκίδη- Ηπειρωτικα, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου
Β. Για τη Λαϊκή αγορά οδού Γιαχνίκα -Σκ’ρκα, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου
Γ. Για τη Λαϊκή αγορά Κρόκου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου
 Δ. για τη Λαϊκή αγορά Ποντοκώμης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου
Ε. Για τη Λαϊκή αγορά Αγίου Δημητρίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 
Στ. Για τη Λαϊκή αγορά Αιανής, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου
Οι πίνακες απεικονίζουν το 50 % των δικαιούμενων πωλητών κατά κατηγορία (επαγγελματιών και  παραγωγών)
Τονίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες 2μ). 
Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό.
 
Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακκούλα και γάντια μιας χρήσεως.
 
Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου. 
 
Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.
 
Στους χώρους, των λαικών αγορών, από νωρίς το πρωί, θα βρίσκεται κλιμάκιο της Υπηρεσίας το οποίο θα τοποθετεί τους εκθέτες και θα μεριμνά για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία.
Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»
 
 Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
 
 
Ο Διευθυντής
Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρ & Τοπ. Μηχανικός
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 
 
ΠΊΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
 
 
Ηπειρώτικα (13-10-20)
Σκ’ρκα (13-10-20)
Κρόκος (13-10-20)
Ποντοκώμη (15-10-20)
Άγιος Δημήτριος (16-10-20)
Αιανή (16-10-20)
 
 
Α. Λαϊκή αγορά οδού Σταμκίδη (Ηπειρώτικα)
Συνολικά δραστηριοποιούνται 24 εκθέτες (17 επαγγελματίες και 7 παραγωγοί)
Στις 13-10-2020, θα εργασθούν οι κάτωθι 
 
1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
3 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
4 ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
5 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
6 ΠΑΡΑΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π- ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
7 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
8 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
9 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
10 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
11 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
12 ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ ΨΑΡΙΑ
13 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
 
Β. Λαϊκή αγορά Σκ’ρκας
Συνολικά δραστηριοποιούνται 38 εκθέτες (14 επαγγελματίες και 24 παραγωγοί)
Στις 13-10-2020, θα εργασθούν οι κάτωθι 
 
 
Θέση Εκθέτης Ιδιότητα
1 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 ΒΗΤΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Π-ΧΥΜΩΝ
3 ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π- ΑΥΓΑ
4 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Π - ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ
5 ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
6 ΤΣΙΑΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
7 ΔΑΛΛΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
8 ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
9 ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
10 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
11 ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
12 ΦΑΣΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ Π - ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ ΤΣΑΙ
13 ΔΟΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
14 ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ  ΖΑΧΑΡΩΔΗ
15 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΙΑ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
16 ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
17 ΤΡΥΦΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
18 ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Ε Δ  ΨΑΡΙΑ
19 ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
 
 
Γ. Λαική Κρόκου
 
12 ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
14 ΣΟΙΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
16 ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
 
 
δ. Λαϊκή αγορά Ποντοκώμης:
 
Συνολικά δραστηριοποιούνται 12 επαγγελματίες και 3 παραγωγοί.
Στις 15-10-2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι (6 επαγγελματίες και 2 παραγωγοί):
 
Θέση Εκθέτης ιδιότητα
1 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΔ 
4 ΠΕΪΤΣΗ ΦΑΝΗ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
5 ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ  ΕΛΙΕΣ
6 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔ ΨΑΡΙΑ
7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ EB ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
8 ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 
 
ε. Λαϊκή αγορά Αγίου Δημητρίου
 
Συνολικά δραστηριοποιούνται 12 επαγγελματίες και 3 παραγωγοί.
Στις 16-10-2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι (6 επαγγελματίες και 2 παραγωγός):
 
θέση εκθέτης ιδιότητα
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ ΕΛΙΕΣ
2 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
4 ΜΠΑΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
5 ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΔ  ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ
7 ΠΕΙΤΣΗ ΦΑΝΗ ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
8 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
 
 
στ. Λαϊκή αγορά Αιανής
 
Συνολικά δραστηριοποιούνται 12 επαγγελματίες και 1 παραγωγός.
Στις 9-10-2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:
θέση εκθέτης ιδιότητα
1 ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
2 ΜΠΑΛΚΟΥΔΗ  ΜΑΡΙΑ ΕΒ   ΕΝΔΥΜΑΤΑ
3 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
4 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ   ΕΝΔΥΜΑΤΑ
5 ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
6 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
7 ΔΑΛΛΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 
 
 
Όπου Π- παραγωγός, ΕΔ- εμπορος διατροφικών, ΕΒ – έμπορος βιομηχανικών