Επιστροφή

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Κοζάνης: Παρεμβάσεις για την έμφυλη ισότητα σε σχολικές μονάδες

Η πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αλλά και προαγωγή της έμφυλης ισότητας αποτέλεσαν το στόχο των βιωματικών εργαστήριων «Όλα από την Αρχή και ο Κόσμος από την Αρχή», που υλοποιήθηκαν σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κοζάνης. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε ανάμεσα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης και το Δήμο Κοζάνης, γι’ αυτό το σκοπό. 
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023 πραγματοποιήθηκαν  60 βιωματικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης, σε  7 σχολικές μονάδες της περιοχής, ενημερώθηκαν 1.054 μαθήτριες/μαθητές, 83 εκπαιδευτικοί & 20 γονείς από το επιστημονικό προσωπικό του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κοζάνης.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν καθολικές-γενικές προληπτικές παρεμβάσεις σε μαθήτριες/μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Η συνέχιση ανάλογων δράσεων κρίνεται αναγκαία, καθώς η αποτελεσματικότητά τους αποδεικνύεται μακροπρόθεσμα, πάντοτε με την ανατροφοδότηση γύρω από τα αποτελέσματα και τις δυσκολίες που προκύπτουν, από τις σχολικές μονάδες.
Υπενθυμίζεται, ότι οι δύο φορείς αναγνωρίζουν την αποδόμηση της κουλτούρας της βίας σε σχετικά νεαρή ηλικία, ως πολιτική μείζονος σημασίας. Στόχος να αναπτυχθούν συμπεριφορές μηδενικής ανοχής έναντι της βίας και παράλληλα να προωθηθεί η ανάπτυξη υγιών και ισότιμων σχέσεων ανάμεσα στους νέους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικής ταυτότητας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, o Δήμος Κοζάνης εκφράζει ιδιαίτερες ευχαριστίες στους μαθητές και τις μαθήτριες, στους/στις εκπαιδευτικούς, στα στελέχη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης και ιδιαιτέρως στη διευθύντρια, Βασιλική Βόντσα, για την αγαστή συνεργασία. Προσδοκία η περαιτέρω συνεργασία κατά τα επόμενα σχολικά έτη, σε νέες σχολικές μονάδες. 
Σημειώνεται, ότι ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Κοζάνης συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και ανήκει στο Δίκτυο Δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων που περιλαμβάνει 44 Συμβουλευτικά Κέντρα, 20 Ξενώνες και την 24ωρη Γραμμή SOS 15900.