Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Εκδόσεις εντύπων Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», με τη διαδικασία της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος (από τη υπογραφή της σύμβασης έξι(6) μήνες συνολικά και δεκαπέντε (15) ημέρες από την παράδοση των αρχείων για εκτύπωση, αναλυτικά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην αριθμ. μελέτη 13/2018) προϋπολογισμού 10.070,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 15/9/2018
Αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 23 & Ωριγένους ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Λαζάρου Ι. Γκέκα 14/9/2018
Αναλυτική και Περιληπτική Διακήρυξη του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ». 14/9/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 14/9/2018
18η Πρόσκληση 2018 (17.09.2018) 13/9/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 13/9/2018
Ευχαριστήρια Επιστολή της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης προς την Εταιρεία «ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» 13/9/2018
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 17/9/2018 13/9/2018
Περιληπτική Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης Συμφωνίας - Πλαισίου με τίτλο: «Εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης» 12/9/2018
Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δημοπρασία εκμίσθωσης χώρων που προορίζονται να λειτουργήσουν ως Κυλικεία σε Κ.Α.Π.Η του Δήμου Κοζάνης 11/9/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 10/9/2018
Δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Συμφωνία- Πλαίσιο για την εκπόνηση Τοπογραφικών Εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης» 10/9/2018
Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ» 10/9/2018
Ανακοίνωση Υπ'αριθ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 7/9/2018
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7/9/2018
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις «Δράσεις εγκαινίων νέου κτιρίου της ΚΔΒΚ» 7/9/2018
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 7/9/2018
Αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης του σχολικού έτους 2018/2019 (Δεύτερη κατάταξη) 7/9/2018
Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΠΕΤΡΑΝΩΝ» 7/9/2018
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» 7/9/2018
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» 7/9/2018
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στον Κόμβο Κρόκου 5/9/2018
Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4x4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ 5/9/2018
Αναλυτική Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του 4ου ΓΕΛ Κοζάνης 4/9/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ 4/9/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΟΔΗΛΑΤΑ) 4/9/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 4/9/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4/9/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 31/8/2018
Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» 31/8/2018