Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
5η Πρόσκληση 2017 (13.03.2017) 9/3/2017
Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 9/3/2017
Τους νέους Αντιδημάρχους παρουσίασε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης 9/3/2017
Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8/3/2017
Αλλαγή στον ορισμό της μονογονεϊκότητας για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ 7/3/2017
Απομακρύνονται τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα από τους δρόμους της Κοζάνης- Αυξάνονται οι θέσεις στάθμευσης 7/3/2017
Δήμος Κοζάνης: Η καθημερινότητα στο επίκεντρο- Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε θέματα καθαριότητας και πρασίνου στις Τοπικές Κοινότητες 7/3/2017
Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 7/3/2017
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη για την Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης 7/3/2017
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης παραμένει ο Αντώνης Κύρινας- Τα νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 7/3/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 7/3/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 7/3/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΑΝΗΣ 7/3/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 7/3/2017
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 3/3/2017
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 3/3/2017
Ανακοίνωση Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 4.219/6-02-2017 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» με α.α. 31204 και α.α. 38960 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 2/3/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου 2/3/2017
Γιατί είναι σημαντική η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για την περιοχή μας με θέμα το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 28/2/2017
Συνεχίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης για την Ολοκληρωμένη διαχείριση Απορριμμάτων 28/2/2017
2η Πρόσκληση 2017 (28.02.2017) 24/2/2017
Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στην κεντρική πλατεία παρέχει ο Δήμος Κοζάνης 24/2/2017
Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017 22/2/2017
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης ενάντια στην συνεχιζόμενη δίωξη του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη 22/2/2017
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - Ορθή επανάληψη 20/2/2017
Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - Ορθή επανάληψη 20/2/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση Α Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης επί της οδού Φον Κοζάνη, Β Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης επί της οδού Σμύρνης, Γ Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης επί της οδού Λέσβου, Κ.Α.Π.Η Δημοτικής Κοινότητας Αιανής 20/2/2017
4η Πρόσκληση 2017 (21.02.2017) 17/2/2017
Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ” ΚΟΖΑΝΗΣ» 15/2/2017
Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ» 15/2/2017