Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκή Ημέρα Καθαρισμού 8-10 Μαΐου 2015 Ας καθαρίσουμε την Ευρώπη 28/4/2015
2η Εκδήλωση «Γνωριμία με τα προϊόντα του τόπου μας» 27/4/2015
Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος Δήμου Κοζάνης Let’s do it Greece! 27/4/2015
Διεύθυνση αδειών εμπορικών & γενικών δραστηριοτήτων - Χορήγηση αδειών για άσκηση δραστηριοτήτων πωλητή υπαίθριου εμπορίου 27/4/2015
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23/4/2015
22 Απριλίου 2015 -Παγκόσμια μέρα της Γης 22/4/2015
3η Πρόσκληση 2015 (23.04.2015) 21/4/2015
Αναλυτική Διακήρυξη για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων 2015 21/4/2015
Αναλυτικη διακήρυξη για την Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος και ασφαλτικών για το έτος 2015 21/4/2015
Αναλυτική διακήρυξη προμήθειας οικοδομικών υλικών 21/4/2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αιτήσεις για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 21/4/2015
Έγκριση επιστροφής ποσού 30% σε πολύτεκνους από τα δημοτικά τέλη έτους 2013 21/4/2015
Εκστρατεία Ενημέρωσης γονέων για την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από εφήβους 21/4/2015
Περιληπτική διακήρυξη για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων 2015 21/4/2015
Περιληπτική διακήρυξη για την Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος και ασφαλτικών για το έτος 2015 21/4/2015
Περιληπτική διακήρυξη προμήθειας οικοδομικών υλικών 21/4/2015
Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος Let's do it Greece 20/4/2015
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών κατασκευής υπόγειου κτίσματος για την εγκατάσταση και λειτουργία Υποσταθμού Διανομής 20/4/2015
Λαϊκές Συνελεύσεις στην Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης & στη Δημοτική Κοινότητα Κρόκου 20/4/2015
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δήμου Κοζάνης Εργασίες στα πλαίσια ανάπλασης της κεντρικής πλατείας 17/4/2015
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Άδειες χρήσεις Υδάτων 17/4/2015
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αιτήσεις-Δηλώσεις Βοσκής 2015 17/4/2015
Ηλεκτρονική Διαβούλευση για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο & τον Σιδηρόδρομο στην πόλη της Κοζάνης 17/4/2015
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης υπόγειων καλωδίων 17/4/2015
Αναλυτική για την ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών Τ.Κ. Ξηρολίμνης 15/4/2015
ΔΗΠΕΘΕ: Φεστιβάλ «ΜΕΡΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ», 2015 15/4/2015
Συνάντηση της Δημοτικής Αρχής με τα Αθλητικά Σωματεία Δήμου Κοζάνης 14/4/2015
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 15 Απριλίου 9/4/2015
Τοπική Κοινότητα Κερασιάς Δράσεις εθελοντών πρασίνου και καθαριότητας 9/4/2015
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 8/4/2015