Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων 2019 ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης 20/2/2019
ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 19/2/2019
ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 19/2/2019
ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 19/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 19/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 19/2/2019
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών αντικατάστασης λαμπτήρων φωτισμού την Παρασκευή 15/02/2019 14/2/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» 14/2/2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης επί της οδού Ειρήνης 17 14/2/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 11/2/2019
Συνεδριάζει τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης 11/2/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες πυροπροστασίας 8/2/2019
Επαναληπτική Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την γενική υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 8/2/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την γενική υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» 8/2/2019
Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Φορέων του Δήμου Κοζάνης για το έργο SYMBI 8/2/2019
3η Πρόσκληση 2019 (11.02.2019) 7/2/2019
Διαβούλευση: Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με συμμετέχοντες νέους από 17 έως 23 ετών 7/2/2019
Ανακοίνωση για δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Κοζάνης» 6/2/2019
Ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ» 6/2/2019
Ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» 6/2/2019
Ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» 6/2/2019
Λύνεται οριστικά το πρόβλημα ύδρευσης των οικισμών της Δ.Ε. Ελλησπόντου από τα νερά της Ζωοδόχου Πηγής και ενισχύεται η τροφοδοσία της πόλης της Κοζάνης 6/2/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 6/2/2019
Υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση και επέκταση του Τιάλειου Γηροκομείου από το Δήμαρχο Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη 6/2/2019
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ξενοφώντος Τριανταφυλλίδη 6/2/2019
Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ» 6/2/2019
Πρόσκληση συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά, επ’ αφορμή της θρησκευτικής εορτής Αγίου Χαραλάμπους 5/2/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019" 4/2/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ" 4/2/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ Δ.ΚΟΖΑΝΗΣ" 4/2/2019