Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Δευτέρα 06-06-2011

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  01-06-2011

 Αρ. Πρωτ : 38.805

 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
06-06-2011
 
ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
ΩΡΑ
19:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 
                                  

   Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.  
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
 
2.  

Μεταφορά Προσωπικού λόγω λύσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης – Τουρισμού – Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής  Πρόνοιας πρώην Δήμου Αιανής

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
3.  

Κατάργηση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΚΑΠΗ» Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου (πρώην Δήμου Ελλησπόντου)

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
4.  

Έγκριση επιστροφής συνολικού ποσού 13.680,62 € από τη μείωση των δημοτικών τελών για το έτος 2010, σε ποσοστό 30%, σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 583/2009 και 400/2010 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης. 
 
5.  
Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2010 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, δημοτικός σύμβουλος.
 
6.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2011 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Κοζάνης, που αφορά «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δημ. Παιδ. Σταθμών και Βρεφ. Σταθμού.

 
7.  
Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης:

Α) 8/2011 «Έγκριση απολογισμού δράσης του ΔΗΠΕΘΕ για το έτος 2011-06-02

Β) 9/2011 «Έγκριση ισολογισμού 2011»
Εισηγήτρια: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
 
8.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/201 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. «Φιλαρμονική Δήμου Κοζάνης ΠΑΝΔΩΡΑ» που αφορά « Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010»

Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.

 
9.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/201  Α.Δ.Σ. του Ν.Π. «Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης» που αφορά « Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010»

Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.

 
10. 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 81/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά «Συγχώνευση σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης»

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
11. 

Συνέχιση μίσθωσης ακινήτων στα οποία στεγάζονται σχολικές μονάδες του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
12. 

Εξειδίκευση θέσεων έπειτα από την έγκριση πρόσληψης 16 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έτος 2011.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, εντεταλμένος σύμβουλος θεμάτων πρόνοιας.

 
13. 

Παραχώρηση χώρου στέγασης για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
14. 
Λήψη απόφασης για το πλανόδιο στάσιμο εμπόριο.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
15. 

Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής: κ. Ε. Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
16. 

Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, Γ)Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα (Νούλα) Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
17. 
Έγκριση χορήγησης αδειών:
Α) Υπηρεσιών διαδικτύου
Β)Τεχνικών παιγνίων
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
18. 

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 
 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
 
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 06-06-2011, τις ώρες από 17:00 έως 19:00

   
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ