Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
177-2017 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση -επισκευή Δημοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Ελλησπόντου.pdf 207k
178-2017 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση -επισκευή οδικών υποδομών Δ.Ε. Ελίμειας.pdf 205k
179-2017 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση -επισκευή οδικών υποδομών Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη.pdf 205k
180-2017 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση -επισκευή οδικών υποδομών Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 206k
181-2017 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση -επισκευή οδικών υποδομών Δ.Ε. Αιανής.pdf 205k
182-2017 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Προέδρου της Τ.Κ. Καισαρειάς.pdf 200k
183-2017 Τροποποίηση της 339-2016 απόφασης περί Καθορισμός όρων για το Κληροδότημα ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 223k
184-2017 Έγκριση πρακτικού για τις υπηρεσίες διαχείρισης της κυκλοφορίας οχημάτων.pdf 318k
185-2017 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεα ανταλλακτικών μεταφορικων μέσων Δήμου Κοζάνης.pdf 271k
186-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το σχέδιο sumbi.pdf 371k
187-2017 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 237k
188-2017 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Καισαρειάς.pdf 231k
189-2017 Κατακύρωση οριστική για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Κοζάνης.pdf 216k
190-2017 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για προμήθεια υλικών δόμησης.pdf 342k
191-2017 Έκριση πρακτικού οικονομικών για την προμήθεια χρωμάτων, ξυλουργικών, σιδηρικών, υδραυλικών.pdf 2MB
192-2017 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση κτιρίου ΚΕΦΟ Τ.Κ. Τετραλόφου.pdf 205k
193-2017 Τροποποίηση της 70-2017 ΑΟΕ περί σύστασης παγίας προκαταβολής έτους 2017 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 197k
194-2017 Κατάργηση της 186-2017 ΑΟΕ και έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το σχέδιο sumbi.pdf 377k
195-2017 5η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.pdf 214k
196-2017 5η Ανατροπή - ανάκληση δεσμεύσεων οικ. έτους 2017.pdf 200k