Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Διατελέσαντες Δήμαρχοι

 

1912 – 1913 

Νικόλαος  Αρμενούλης

1913 – 1915 

Γεώργιος  Μάνος

1915 – 1916 

Κωνσταντίνος  Γκάγκαλης

1916            

Γεώργιος  Μάνος

1917 – 1919 

Γεώργιος  Δελιβάνης

1919 – 1920 

Ηλίας  Βαμβακάς

1920              

Γεώργιος  Δελιβάνης

1920 – 12/11/1920

Νικόλαος  Τσιμηνάκης

13/11/1920 – 30/11/1922

Αστέριος  Τέρπου

1/12/1922 – 3/9/1925

Νικόλαος  Τσιμηνάκης

4/9/1925 – 30/11/1925

Ιωάννης  Γκοβεδάρος

1/12/1925 – 24/2/1928

Αστέριος  Τέρπου

24/2/1928 – 30/8/1929

Αργύριος  Τσουμής

1/9/1929 - 1934

Αστέριος  Καραγκούνης

1934 - 1939

Αστέριος  Τέρπου

1940 - 1945

Χαρίσιος  Γκοβεδάρος

1945

Ιωάννης  Γκόρας

1945

Χρηστάκης  Κωνσταντίνου

1946 - 1950

Δημήτριος  Τέρπου

1951 - 1955

Αργύριος  Τσουμής

1955 - 1960

Βασίλειος  Ματιάκης

1960 - 1964

Βασίλειος  Ματιάκης

1964 - 1967

Μερκούρης  Κυρατσούς

29/5/1967 – 31/8/67

Νικόλαος  Χασάπης

1/9/1967 – 7/11/1971

Κωνσταντίνος  Πολυζούλης

8/11/1971 – 28/1/1972

Νικόλαος  Αθανασιάδης

29/1/1972 – 25/5/1973

Κωνσταντίνος  Πολυζούλης

26/5/1973 – 24/9/1974

Δημήτριος  Δελιαλής

25/9/1974 – 31/5/1975

Γεώργιος  Φώσκολος

1/6/1975 – 31/12/1978

Ιωάννης  Παπαγιάννης

1/1/1979 – 31/12/1982

Ιωάννης  Παπαγιάννης

1/1/1983 – 31/12/1986

Ιωάννης  Παγούνης

1/1/1987 – 31/12/1990

Ιωάννης  Παγούνης

1/1/1991 – 31/12/1994

Παρασκευάς  Κουκουλόπουλος

1/1/1995 – 31/12/1998

Παρασκευάς  Κουκουλόπουλος

1/1/1999 – 31/12/2002

Παρασκευάς  Κουκουλόπουλος

1/1/2003 – 31/12/2006

Παρασκευάς  Κουκουλόπουλος

1/1/2007 – 15/9/2009

Παρασκευάς  Κουκουλόπουλος

22/9/2009 - 31/12/2010 Λάζαρος  Μαλούτας
1/1/2011 - 31/8/2014 Λάζαρος  Μαλούτας
1/9/2014 - 31/8/2019 Λευτέρης Ιωαννίδης
1/9/2019 - 31/12/2023 Λάζαρος  Μαλούτας
1/1/2024 - Γιάννης Κοκκαλίαρης