Skip to Content
kozani

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια  για την αποτελεσματική  τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση  και  αξιοποίηση  της  δημοτικής  περιουσίας.  Συγχρόνως,  η  Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά,   και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες. Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

 

Τμήμα Λογιστηρίου

Γραφείο Προϋπολογισμού -Απολογισμού-Οικονομικής πληροφόρησης

 • Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των Προϋπολογισμών του
 • Δήμου.
 • Συνεργάζεται µε τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες   των   προϋπολογισμών   τους   σε   συνάρτηση   µε   τα   αντίστοιχα προγράµµατά τους.
 • Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του Δήμου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.
 • Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισμών, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών µμεγεθών , μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
 • Εισηγείται την αναμόρφωση προϋπολογισμού. Συγκεντρώνει στατιστικών πληροφοριών.
 • Συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αµφίδροµης ενηµέρωσης και ροής των οικονοµικών πληροφοριών που σχετίζονται µε την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισµών κάθε υπηρεσίας.
 • Μεριµνά  για  την  σύνταξη  και  υποβολή  στα  αρμόδια  όργανα  τα  περιοδικά οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία, σύµφωνα µε το σύστηµα οικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόζει ο Δήµος.
 • Τηρεί το σύστηµα λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του Δήμου (Γενική και αναλυτική λογιστική).
 • Τηρεί τις σχετικών λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νοµοθεσία.
 • Τηρεί  τα  αρχεία  των  κάθε  είδους  παραστατικών  που  απαιτούνται  για  την ενηµέρωση του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του Δήμου.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συµφωνία των δοσοληπτικών λογαριασµών
 • µε τράπεζες, προµηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσοµένους µε τον Δήμο , καθώς  και  των  δοσοληπτικών  λογαριασµών  µε  τα  νοµικά  πρόσωπα  και  τα ιδρύµατα του Δήμου.
 • Εκδίδει τις λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις που συνδέονται µε το τηρούµενο λογιστικό  σχέδιο  (πχ.  ισολογισµοί  και  αποτελέσµατα  χρήσης)  και  ενηµερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
 • Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις υπόλοιπες  δηµοτικές  υπηρεσίες  για  την  εξέλιξη  των  λογιστικών  µεγεθών  του Δήμου.
 • Μεριµνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δηµόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού   του   Δήμου   και   ελέγχει   την   επάρκειας   των   αντίστοιχων πιστώσεων.
 • Εκδίδει την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και ενημερώνει το μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την ανάρτηση στη Διαύγεια της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. Μεριμνά   για   την   οικονομική   διαχείριση   και   λογιστική   παρακολούθηση   των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχει ο Δήμος.

Γραφείο διαχείρισης Δαπανών  -Ενταλματοποίησης

 • Παραλαβή των κάθε φύσης παραστατικών που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους.
 • Έλεγχος   των   προηγούμενων   παραστατικών,   έλεγχος   της   επάρκειας   της αντίστοιχης πίστωσης του προϋπολογισμού και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.
 • Αποστολή καταστάσεων και ενταλμάτων στον Επίτροπο και στο Ταμείο για πληρωμή.
 • Τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου.

Γραφείο Μισθοδοσίας

 • Συγκεντρώνει τα στοιχεία µεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, που έχουν επίδραση στην διαμόρφωση των αμοιβών του και µεριµνά για την έκδοση των µισθολογικών καταστάσεων και την πληρωµή των αμοιβών.
 • Μεριµνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το προσωπικό του Δήμου και για τον υπολογισµό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταµεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.

Γραφείο Προμηθειών υλικών / εξοπλισμού / υπηρεσιών και Αποθήκης

 • Σχεδιάζει  τις εσωτερικές  διαδικασίες για  την κατάρτιση του  προγράµµατος  των απαιτουµένων προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316/2005) του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δηµοτικών υπηρεσιών, εξετάζει τη σκοπιµότητα αυτών και διαµορφώνει περιοδικά προγράµµατα για την προµήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου ( υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιµα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, µηχανήµατα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, µισθώσεις µεταφορικών µέσων, ασφαλίσεις κλπ).
 • Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
 • Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι µεριµνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία µε τα αρμόδια κάθε φορά τµήµατα του Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας µέχρι και την οριστική παραλαβή της σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών / εξοπλισµού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
 • Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών(αρχείο προµηθευοµένων ειδών, αρχείο προµηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών).
 • Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προµήθειες που αναθέτει ο Δήµος.
 • Μεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προµηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων(µηχανήµατα-εξοπλισµός) ή αναλωσίµων που απαιτεί η λειτουργία του Δήμου.
 • Μεριµνά για την ενηµέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) µε τα εισαγόµενα και εξαγόµενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέµατα των αποθηκών του Δήμου.
 • Παρακολουθεί τα αποθεµάτων των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά µε τις δηµοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
 • Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (µηχανήµατα,   οχήµατα,   συσκευέξ,   εξοπλισµός   κλπ.)   και   παρακολουθεί   την κατανοµή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισµού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν   και   τήρηση   των   διαδικασιών   καταστροφής,   αποµάκρυνσης   ή εκποίησής τους.
 • Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισµού του Δήμου.

 

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

Γραφείο δημοτικών προσόδων

 • Συγκεντρώνει   στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων  προς το  Δήμο  των  φυσικών  προσώπων,  που  είναι εγκατεστημένα στην περιοχή του Δήμου ή των κάθε είδους επιχειρήσεων της περιοχής, για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο, με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της νομοθεσίας.
 • Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση, τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγουμένων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.
 • Εκδίδει υπηρεσιακά  βεβαιωτικά σημειώματα για την οίκοθεν είσπραξη των τελών, εισφορών κ.λ.π.
 • Διαχειρίζεται τα πρόστιμα και τις κλήσεις  της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και τις κλήσεις της Τροχαίας, ειδοποιεί τους υπόχρεους και βεβαιώνει τα ανείσπρακτα πρόστιμα και κλήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
 • Τηρεί αρχείο υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου.
 • Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο.
 • Καταρτίζει    βεβαιωτικούς  καταλόγους    υποχρέων και  αντίστοιχων  οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των υποχρέων για την καταβολή των προηγουμένων οφειλομένων  ποσών  και  την  τήρηση  των  διαδικασιών  που  ισχύουν  για  τις προσφυγές των υποχρέων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλομένων ποσών. Οριστικοποιεί      τους   βεβαιωτικούς   καταλόγους   μετά   την   ολοκλήρωση   των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντίστοιχων εισπράξεων. Τηρεί τις  αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις αδειών που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.
 • Συντάσσει μηνιαίες καταστάσεις των οίκοθεν βεβαιωμένων κατ' είδος εσόδων και ενημερώνει το καθολικό βιβλίο του Τμήματος Λογιστηρίου.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των προσφυγών από την παραλαβή των μέχρι να τελεσιδικήσουν.
 • Παραλαμβάνει   και ελέγχει δηλώσεις ακινήτων που έχουν μετρητή της ΔΕΗ και αποστέλει στη ΔΕΗ για είσπραξη του ΤΑΠ και των τελών καθαριότητος και φωτισμού. Τηρεί Αρχείο όλων των ακινήτων που έχουν μετρητή της ΔΕΗ ως και μη ηλεκτροδοτουμένων
 • Οργανώνει συνεργείο εξακρίβωσης επιφανειών.
 • Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους    μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών και τους διαβιβάζει   στο Τμήμα Ταμειακής υπηρεσίας.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των προσφυγών από την παραλαβή των μέχρι να τελεσιδικήσουν.

Γραφείο Δημοτικής περιουσίας και κληροδοτημάτων

 • Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζοντια με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς το Δήμο,σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους.
 • Τηρεί  πλήρη αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή ( τοπογραφικό  διάγραμμα,,τίτλοι ιδιοκτησίας και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο) Μεριμνά   για   τη   διερεύνηση   μεθόδων   αξιοποίησης   της   δημοτικής   ακίνητης περιουσίας  και  διατυπώνει  σχετικές  εισηγήσεις  προς  τα  αρμόδια  όργανα  του Δήμου.
 • Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα   με   τις   σχετικές   αποφάσεις   του   Δήμου   και   τη   διαχείριση   της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (μεταβίβαση κυριότητας,μίσθωση,παραχώρηση  χρήσεης,κατάρτιση  σχετικών  συμβάσεων κ.λ.π..)
 • Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών   εκτάσεων γης για βιομηχανικούς   ή βιοτεχνικούς σκοπούς,κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.
 • Τηρεί αρχείο δωρεών /κληροδοτημάτων προς το Δήμο και μεριμνά για την αξιοποίησή τους.
 • Επιλαμβάνεται των υποθέσεων που έχουν σχέση με τα ακίνητα τρίτων, τα οποία μισθώνονται ή εν γένει χρησιμοποιούνται από το Δήμο.
 • Περιφρουρεί την ακίνητη περιουσία του Δήμου, των δικαιωμάτων κυριότητας νομής και κατοχής των από τον Δήμο.
 • Τηρεί μηχανογραφημένο  αρχείο της Δημοτικής Περιουσίας  .

 

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Γραφείο Εισπράξεων -πληρωμών

 • Κατά το μέρος που αντιστοιχούν στο ειδικότερο αντικείμενό τους:
 • Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
 • Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.
 • Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υποχρέων και των αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
 • Διενεργεί τις  εισπράξεις  των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
 • Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές. Παρακολουθεί  και  ελέγχει  τους  υπαλλήλους    του  Δήμου  που  ασχολούνται  με εισπράξεις. (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, Λαϊκές δημοτικές αγορές  κλπ)
 • Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών.
 • Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
 • Τηρεί αρχεία των  κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.
 • Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Παρέχει κάθε είδους στοιχεία που ζητούνται από Δημόσιες /ελεγκτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
 • Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντίστοιχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία προσόδου από το τμήμα προσόδων.Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες του Δήμου.
 • Καταρτίζει τις περιοδικές καταστάσεις προς πληρωμή των πληρωθέντων εξόδων.
 • Καταρτίζει τις περιοδικές καταστάσεις εισπραχθέντων και εισπρακτέων εσόδων.
 • Μεριμνά για την αρχική ενημέρωση περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη , όπου αναγράφονται τα οφειλόμενα ποσά ανά κατηγορία προσόδου.
 • Τηρεί τις διαδικασίες ,αρχεία και γενικά λογαριασμούς του λογιστικού συστήματος του Δήμου ,που αφορούν τα εισπρακτέα και τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία  των αποκεντρωμένων Γραφείων Οικονομικών
 • Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

Γραφείο Λαϊκών Αγορών

 • Ελέγχει τις λαϊκές αγορές του Δήμου.
 • Επιμελείται  της  είσπραξης  τελών  και  δικαιωμάτων  από  κατάληψη  χώρων  στις λαϊκές αγορές του Δήμου.

Γραφείο Κοιμητηρίων

 • Τηρεί  τις  διαδικασίες  λειτουργίας του  δημοτικού  κοιμητηρίου  σύμφωνα  με  τους ισχύοντες νόμους και τους ειδικότερους Κανονισμούς λειτουργίας διοίκησης και διαχείρισής του.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα βελτίωσης των τάφων.
 • Τηρεί τις διαδικασίες αρχείων καταγραφής   των γεγονότων και πληροφοριακών στοιχείων ,που έχουν σχέση με το δημοτικό κοιμητήριο.
 • Συνεργάζεται  με  τη  Διεύθυνση  Οικονομικών  Υπηρεσιών  για  την  τήρηση  των διαδικασιών και αρχείων που έχουν σχέση με τις οικονομικές δοσοληψίες   των πολιτών ως προς τη λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου  και την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών σύμφωνα με τις διαχειριστικές διαδικασίες του Δήμου. Μεριμνά   για την καθαριότητα, τη φύλαξη, την ευταξία, ευπρέπεια, διακόσμηση κ.λ.π. στους χώρους του κοιμητηρίου..
 • Μεριμνά  για  τη    συντήρηση  της  τεχνικής  υποδομής  και  του  πράσινου  στους χώρους, τα κτίρια και γενικά  στις εγκαταστάσεις του δημοτικού κοιμητηρίου. Συγκροτεί, οργανώνει, συντονίζει και διοικεί  τα συνεργεία του κοιμητηρίου.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.

Γραφείο Δημοτικών Σφαγείων

 • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τους ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης τους.
 • Επιβλέπει τους κάθε είδους εργαζόμενους και τις εκτελούμενες εργασίες στο χώρο των δημοτικών σφαγείων έτσι ώστε να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες και κανονισμοί.
 • Μεριμνά για τη βελτίωση και συντήρηση των κτιρίων, χώρων, εξοπλισμού και κάθε είδους εγκαταστάσεων των δημοτικών σφαγείων.
 • Τηρεί τις διαδικασίες και τα αρχεία καταγραφής των γεγονότων και πληροφοριακά αρχεία, που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων.

Γραφείο διαχείρισης κλειστού χώρου στάθμευσης Πλατείας Συντάγματος 

 • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των κλειστών χώρων στάθμευσης,   σύμφωνα   με   τους   ισχύοντες   νόμους   και   τους   ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης τους.
 • Τηρεί τις διαδικασίες και τα αρχεία, που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών, ως προς τις εργασίες που εκτελούνται στο χώρο του κλειστού χώρου στάθμευσης της Πλατείας συντάγματος.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πλατεία Νίκης 1, 50131, Κοζάνη

Τηλ.: 2461350300

email: oikonomiki@cityofkozani.gov.gr