Skip to Content
kozani

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με το Ν.4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016). Στόχος είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών για τα κοινωνικού χαρακτήρα και προνοιακά ζητήματα που τους απασχολούν και η αντίστοιχη κατεύθυνση και παραπομπή τους στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα αιτήματά τους. Εξυπηρετούνται επίσης οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην Κ.Ε.Α.), των ανασφάλιστων υπερηλίκων,  των προνοιακών επιδομάτων καθώς  και του επιδόματος γέννησης του Δήμου Κοζάνης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6049/2-12-2016 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης» με κωδικό ΟΠΣ 5002407, το Κέντρο Κοινότητας εντάσσεται στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»  

 

 

Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας?

Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί μία νέα κοινωνική δομή υποδοχής-ενημέρωσης, διασύνδεσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4368 (ΦΕΚ 21,Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ.14435/1135/29.03.2016 “Καθορισμός Ελάχιστων Προδιαγραφών Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). Αποτελεί τον βασικό πυρήνα διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, που παρέχουν εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση και υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου Κοζάνης, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση-ενημέρωση και διασύνδεση-παραπομπή των πολιτών με όλα τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, καθώς και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Από εδώ ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας. Το Κέντρο Κοινότητας επιδιώκει, επιπρόσθετα, να διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα-πολίτες του δήμου Κοζάνης με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Επίσης, παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα, όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας. Επιπλέον, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης αποσκοπούν στη διαχείριση προβλημάτων ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών ,όπως, επίσης, και πληροφόρηση για ζητήματα νομικού χαρακτήρα. Τέλος, ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα είναι η διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας

Η δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση της απουσίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της αποσπασματικότητας των δράσεων μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και της άνισης χωρικής κατανομής των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στους Δήμους.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3)κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας.

Γ) Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ωφελούμενοι της Πράξης

➔ Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Κοζάνης και, κατά προτεραιότητα, άτομα, παιδιά και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και γενικότερα ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο Κοινωνικής Ένταξης»

➔ Ωφελούμενοι του προγράμματος “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ( πρώην ΚΕΑ)”.

➔ Ωφελούμενοι του “Επιδόματος Γέννησης”

➔ Ωφελούμενοι και δυνητικά ωφελούμενοι των Προνοιακών Επιδομάτων Αναπηρίας

(ΟΠΕΚΑ),

➔ Ωφελούμενοι και δυνητικά ωφελούμενοι του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ανασφάλιστου Υπερήλικα.

➔ Ωφελούμενοι των Προγραμμάτων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ)

Λειτουργία και Στελέχωση

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθημερινά από:

Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8:00 π.μ έως τις 4:00 μ.μ. (Ωράριο λειτουργίας ΚΚ) και

09:00-13:30 (Ωράριο εξυπηρέτησης Κοινού) και στελεχώνεται από δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς και μία (1) Ψυχολόγο.

Πληροφορίες:

Τηλ.Επικοινωνίας:2461028120

Fax:2461028321

e-mail επικοινωνίας ΚΚ: kentrokoinotitas@cityofkozani.gov.gr

Σιαμίδου Χρυσάνθη, ΠΕ Κοινωνική Λειτουργός – Συντονίστρια Κέντρου Κοινότητας

e-mail επικοινωνίας:siamidou@cityofkozani.gov.gr

Κιβρακίδου Κυριακή, ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός

e-mail επικοινωνίας: kivrakidou.kiriaki@cityofkozani.gov.gr

Χατζηνικολάου Φωτεινή, ΠΕ Ψυχολόγος.

E-mail επικοινωνίας: fotini.ch@cityofkozani.gov.gr

Tαχυδρομική Διεύθυνση:

Αργυροκάστρου 13, 50100, Κοζάνη

(Στεγάζεται στον Ισόγειο χώρο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης)