Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Ταχυδρομείο: Πλατεία Νίκης 1, Κοζάνη, T.K. 50131

Τηλέφωνο: 24613 50300 (κέντρο)

Τηλεομοιότυπο (Fax): 24610 27065, 24613 01191

email: kozani@cityofkozani.gov.gr

Τεχνική Υποστήριξη: tpe@cityofkozani.gov.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): dpo@cityofkozani.gov.gr

 

Τηλεφωνικός κατάλογος και ηλεκτρονικών διευθύνσεων

-Κεντρικών υπηρεσιών

-Αποκεντρωμένων υπηρεσιών