Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2011 197 0
2012 303 0
2013 353 0
2014 527 0
2015 495 0
2016 361 0
2017
Υποφάκελοι: 2017 (B)
479 1
2018 410 0
2019 519 0
2020 606 0
2021 727 0
2022 797 0
2023 536 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
001-2013 Εκλογή αντιπροέδρου από 01.01.2013 έως 31.08.2014.pdf 85k
002-2013 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2013(1).pdf 90k
002-2013 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.pdf 90k
003-2012 Απαλλαγή υπολόγων πάγιας προκαταβολής 2012.pdf 129k
003-2012 Όροι για τις Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων της περιοχής Ηπειρώτικα Κοζάνης.pdf 263k
004-2012 Όροι για τη Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στα ΟΤ 13,14,16,18 στη ΖΕΠ Κοζάνης.pdf 255k
004-2013 Αποζημίωση από αναλογισμό Τσίρου Νικόλαος του Δημητρίου(1).pdf 104k
004-2013 Αποζημίωση από αναλογισμό Τσίρου Νικόλαος του Δημητρίου.pdf 104k
005-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων(1).pdf 110k
005-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 110k
006-2012 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών για μεγάλα έργα για το 2012.pdf 124k
006-2013 Άσκηση έφεσης για υπόθεση Χαραλάμπου Αποστολίδη οφειλή τροχαίου ατυχήματος(1).pdf 79k
006-2013 Άσκηση έφεσης για υπόθεση Χαραλάμπου Αποστολίδη οφειλή τροχαίου ατυχήματος.pdf 79k
007-2012 Όροι για τα τρόφιμα Παιδικών Σταθμών για το 2012.pdf 271k
007-2013 Κατακύρωση της κατασκευής πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στη ΖΕΠ.pdf 133k
008-2012 Όροι για τα υλικά καθαρισμού για το 2012.pdf 179k
008-2013 Κατακύρωση της κατασκευής για τις Διαμορφώσεις χώρων κακοποιημένων γυναικών.pdf 116k
009-2012 Όροι για τη Μίσθωση απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης.pdf 150k
009-2013 Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2012.pdf 382k
010-2012 Κατακύρωση για οικοδομικά, χρώματα, ξυλουργικά, σιδηρικά και υδραυλικά υλικά για το 2012.pdf 201k