Επιστροφή

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Αποτελέσματα  για  την  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

 

Ο Δήμος Κοζάνης, ανακοινώνει τα  αποτελέσματα  για  την  πρόσληψη   προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Συγκεκριμένα  οι  θέσεις  αφορούν  (8) Υ.Ε Εργάτες/-τριες καθαριότητας και ένα (1) Δ.Ε. Οδηγό απορριμματοφόρων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης (υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα).

Επιλεγέντες  Υ.Ε Εργάτες/-τριες καθαριότητας (8)

Επιλεγέντες  Δ.Ε. Οδηγών απορριμματοφόρων  (1)

 

Πίνακας  γενικής  κατάταξης  εργατών  καθαριότητας

Πίνακας  γενικής  κατάταξης  οδηγών απορριμματοφόρων

 

Πίνακας  απορριφθέντων  εργατών  καθαριότητας