Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Στις 08 Νοεμβρίου 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε παμψηφεί «Σχέδιο Δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων στο Δήμο Κοζάνης» (Απόφαση αριθμ. 313/2021).

Το Σχέδιο Δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων στο Δήμο Κοζάνης είναι προϊόν ομαδικής εργασίας του Υπεύθυνου Διοίκησης Έργου και των μελών επιστημονικού προσωπικού του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Κοζάνης και εκπονήθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Κοζάνης

Συνιστά τη δημόσια δέσμευση του Δήμου Κοζάνης για ενεργητική προσπάθεια καταπολέμησης κάθε μορφής διάκρισης βάσει φύλου, στο δρόμο για την ουσιαστική ισότητα των φύλων στην τοπική κοινωνία.

Έχει παρουσιαστεί σε ημερίδες της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και έχει αποτελέσει πρότυπο για την εκπόνηση σχεδίων δράσης σε άλλους Δήμους της χώρας. Δεν αποτελεί ένα στατικό κείμενο, καθώς μεγάλο μέρος των περιγραφόμενων δράσεων έχει ήδη υλοποιηθεί, ενώ σημαντικές δράσεις που περιγράφονται βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το σχέδιο δράσης για την ένταξη της ισότητας των φυλών στο Δήμο Κοζάνης είναι προσβάσιμο σε όλες και όλους καθώς έχει μεταφραστεί στη νοηματική γλώσσα για άτομα με προβλήματα ακοής, σε βίντεο το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω. Ακόμη, έχει μεταφραστεί στη γραφή Braille για άτομα με προβλήματα όρασης.

Διαβάστε το "Σχέδιο Δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων στο Δήμο Κοζάνης 2022-2024"

 

 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ:

 - Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης

 - Σωματείο Εστίασης Κοζάνης «Ερμής»

 - Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης