Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών

Ο Δήμος Κοζάνης αποτελεί φορέα υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών στο Δήμο Κοζάνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5004182 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

 

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Κοζάνης λειτουργεί από το Σεπτέμβριο 2014 και εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο δομών για την πρόληψη και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, που αριθμεί ανά την Ελλάδα 44 Συμβουλευτικά Κέντρα, 20 Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών και την Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900.

 

Λειτουργεί υπό τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και εποπτεύεται επιστημονικά από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.

 

Αποτελεί το μοναδικό Ξενώνα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και λειτουργεί συμπληρωματικά με το Συμβουλευτικό Κέντρο του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Κοζάνη, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Φλώρινας και το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Καστοριάς.

 

Σελίδα Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών στο Δήμο Κοζάνης

 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ

Έτος 2016

Έτος 2017

Έτος 2018

Έτος 2019

Έτος 2020

Έτος 2021

Έτος 2022

Έτος 2023