Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού- Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης

Προϊστάμενη  Διεύθυνσης: Παφύλη Ελένη , ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού-  Εφαρμογών και  Υπηρεσίας Δόμησης υπάγονται τα παρακάτω τμήματα  και γραφεία

 

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Στοιχεια Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Παύλου Χαρίση 6 – Τ.Κ 50131 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ.:2461355136, 2461355100, 2461355114 (διαχείριση του αρχείου έντυπων οικοδομικών αδειών)

email: poleodomia@kozanh.gr

 

Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης

Προϊστάμενος Τμήματος: Βακρατσάς Ιωάννης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης

 • Ελέγχει και χορηγεί τις  οικοδομικές άδειες.
 • Θεωρεί τις οικοδομικές άδειες για την σύνδεση των οικοδομών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
 • Επιβάλλει μέτρα ασφάλειας στις οικοδομές.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο του τμήματος.
 • Εφαρμόζει την νομοθεσία περί αυθαιρέτων κατασκευών όπως κάθε φορά ισχύει
 • Ενεργεί τη διαδικασία επιβολής προστίμων και ειδικής εισφοράς
 • Εισηγείται για έκδοση αποφάσεων Ν. 720/77 Ν. 1337/183 και Ν.  1512/1985 περί εξαιρέσεως ή όχι από την κατεδάφιση.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Παύλου Χαρίση 6, 50131, Κοζάνη

Τηλ.: 2461355117

email: domisi@cityofkozani.gov.gr

 

 

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών

Προϊσταμένος: Γκάγκαλης Μάρκος, ΠΕ Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών

 

Αρμοδιότητες Τμήματος  Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ Εφαρμογών

 • Συντάσσει πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και όλων τωνσχετιζόμενων διαδικασιών.
 • Συντάσσει πράξεις εφαρμογής καθώς και διορθωτικών τους συμπεριλαμβανομένων και όλων των σχετιζόμενων διαδικασιών.
 • Επιμελείται τον έλεγχο και την εφαρμογή πολεοδομικών μελετών, διαγραμμάτων εφαρμογής, ρυμοτομικών σχεδίων και Χωροταξικών μελετών.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις, θεωρήσεις και γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και τους όρους δόμησης.
 • Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα των εγκρίσεων δόμησης.
 • Επιμελείται τη διαδικασία έγκρισης και τροποποίησης πολεοδομικών μελετών, ρυμοτομικών σχεδίων, και χωροταξικών μελετών.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Παύλου Χαρίση 6, 50131, Κοζάνη

Τηλ.: 2461355135

email: epixeirisiakos.sxediasmos@cityofkozani.gov.gr