Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση κεραμοσκεπών ΔΕ Ελλησπόντου, Δημ. Υψηλάντη, Αιανής, Ελίμειας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ , ΑΙΑΝΗΣ , ΕΛΙΜΕΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού ασφαλέιας για τον ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού αποχιονισμού για όχημα Pick Up

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ PICK UP με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. ...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαριότητα γραφείων Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλακτικών συντήρησης και πιστοποίησης ανελκυστήρων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπιση Θεομηνιών ΔΕ Ελλησπόντου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού ασφαλέιας για τον ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και συντήρηση λογισμικού για τις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αλατιού για την χειμερινή περίοδο ΔΕ Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016....

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια (MINIBUS) χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (MINIBUS) ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ προϋπολογισμού 269.948,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%...

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτυων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 17.601,03 €...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κοζάνης, προϋπολογισμού 11.000,00 € με τη διαδικασία της...

Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Κρόκου

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του. Ο Διαγωνισμός θα...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ( προμήθεια τριών ηλεκτρικών (πατινιών) scooter για εξωτερικούς χώρους, τα...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες συντήρησης καυστήρων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μικροβιολογικό έλεγχο υδάτων κτηνοτροφικής χρήσης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φυτικής γης για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις...