Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εργασίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Κοζάνης διακηρύσσει ότι :   Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών ΔΕ Ελλησπόντου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες και υλικά συντήρησης ευρυζωνικού δικτύου ΔΕ Ελλησπόντου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών παιχνιδιών για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (ποδήλατα)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΟΔΗΛΑΤΑ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες συντήρησης καυστήρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών οπωροπωλείου-κηπευτικών Δήμου Κοζάνης

  Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....

Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμποροπανήγυρης Νιαημέρου

Παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής αιτήσεων μετά των απαραιτήτων δικαιολογητικών, σχετικά με τις υπ' αριθμ. 27832/12-9-19 (εκθέτες) και 28076/13-9-19 (εστίαση)...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες περίφραξης σε αναδασωτέα έκταση στην Τ.Κ. Μαυροδεντρίου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας περίφραξης σε αναδασωτέα έκταση στην Τ.Κ. Μαυροδεντρίου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....

Πρόσκληση για τη συμμετοχή επαγγελματιών εστίασης στην εμποροπανήγυρη Νιάημερου 2019

Στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης Νιαημέρου, η οποία θα λειτουργήσει από Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου έως και Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με την υπ' αριθμ 186/2019 ΑΔΣ Κοζάνης, έχουν χωροθετηθεί 13...

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανυψωτικού συνεργείου οχημάτων

Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης...

Περιληπτική και Αναλυτική διακήρυξη Νιάημερου

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρα σία η ενοικίαση του χώρου, όπου θα τελεσθεί η ετήσι α εμποροπανήγυρη Νιαημέρου, από 28 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2019 στην ∆ημοτική...

Πρόσκληση για τη συμμετοχή εκθετών στην εμποροπανήγυρη Νιάημερου 2019

Με το Ν.4497/13-11-2017 ρυθμίζονται διάφορα θέματα του υπαιθρίου εμπορίου. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και ειδικά στο άρθρο 38 παρ. 1, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου...

Πρόσκληση συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά, επ’ αφορμή της θρησκευτικής εορτής Ύψωσης Τιμίου Σταυρού

Καλούμε για τις δύο θέσεις διάθεσης διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού : Α. πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν...
Αποδοχή Cookies