Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λατομικα αδρανη (αμμοχάλικο, 3Α και σκύρα) ΔΕ Αιανής και ΔΕ Ελίμειας

Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ (ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ , 3Α ΚΑΙ ΣΚΥΡΑ ) ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων - σκυροδεματος ασφαλτικών ΔΕ Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας βιβλιοθήκης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού φαρμακείων χώρων και οχημάτων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016....

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθειας ανάθεση εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης έχοντας κηρύξει άγονο και τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Κρόκου, ενδιαφέρεται να...

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την συντήρηση υποδομών εργατικών κατοικιών ΖΕΠ Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση...

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμό για την σίτιση Καλλιτενικού Γυμνασίου Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 94.581,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό...

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμό για την προμήθεια Μίσθωση και Αποκομιδή Απορριματοκιβωτίων με συμπίεση (PRESS CONTAINER)

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Μίσθωση και Αποκομιδή Απορριματοκιβωτίων με συμπίεση (PRESS CONTAINER) προϋπολογισμού 21.377,60 €...

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υβριδικού επιβατικού οχήματος 4x4

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (4Χ4) προϋπολογισμού 32.000,00 .€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση κεραμοσκεπών ΔΕ Ελλησπόντου, Δημ. Υψηλάντη, Αιανής, Ελίμειας

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 28418/15-10-2021 ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην...

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Λόγιου πάρκου Δήμου Κοζάνης»

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Λόγιου πάρκου Δήμου Κοζάνης» με προεκτιμώμενη αμοιβή 107.167,26 €...

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την διαμόρφωση κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή (Υποέργο 1)

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις υπήρεσίες του Δήμου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση - επισκευή εργαλείων και μηχανημάνων συνεργείων Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του...