Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου "Ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Κοζάνης"»

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου "Ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου...

Περιληπτική Διακήρυξη για την κατασκευή Μνημείου επί της Οδού Παύλου Χαρίση Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΥΛΟΥ...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών διατροφής συσσιτίου (χονδρική)

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης ...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων του ΚΑΠΗ (επιδιόρθωση καναπέδων γραφείου επισκεπτών)

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΠΗ (ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ) με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης ...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αστικού εξοπλισμού

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αστικού εξοπλισμού ΔΕ Δημ. Υψηλάντη και Ελλησπόντου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΔΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αστικού εξοπλισμού ΔΕ Αιανής και Ελιμείας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Καισαρειάς για την προσαρμογή στο ΠΔ 99/2017

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Αιανής για την προσαρμογή στο ΠΔ 99/2017

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια λαμπτήρων για χρήση φοπ της ΔΕ Ελλησπόντου και Δημ. Υψηλάντη

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΟΠ ΤΗΣ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών εδαφολογικών αναλύσεων τεμαχίων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016....

Ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια λοιπού υλικού(φορητού ηχείου με μπαταρία και ρεύμα και βάσεις μικροφώνου)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ &ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ με τη...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φωτιστικών για την κεντρική πλατεία Ακρινής

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΚΡΙΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για τις υπηρεσίες του φορέα

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λαμπτήρων ΔΕ Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια προβολέων γηπέδων led

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ LED με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της...

ΑΚΥΡΩΣΗ πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Λατομικής έκτασης κοινότητας Αλωνακίων

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Κοζάνης Ανακοινώνει ότι, η προκηρυχθείσα για τις 26 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ -10.30 π.μ πλειοδοτική δημοπρασία με τενσφράγιστες...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια συστημάτων εξαερισμού και θέρμανσης τμήματος καθαριότητας

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης ...