Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ασφάλειες οχημάτων 2024-2025

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2024-2025 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μίσθωση φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων και εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες γεωλογικών διασκοπήσεων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση αγρομετεωρολογικών σταθμών

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της...
Τρέχουσα τοποθεσία ημερολογίων