Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προκηρύξεις

Περιεχόμενο με Gi9Topics Προκηρύξεις θέσεων προσωπικού .

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης, Γραφείο Κοιμητηρίων, ΣΟΧ (1/2021)

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει : Τ ην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Γραφείο...

Αποτελέσματα για την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (ΣΟΧ1/2020)

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του...

Έντυπα δικαιολογητικών για την πρόσληψη των ωφελούμενων του κοινωφελούς προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. (Δημοσιά Πρόσκληση 4/2020)

- ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΩ EMAIL ( kox4@cityofkozani.gov.gr ) ΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ...

Ανακοίνωση πρόσληψης 15 ατόμων (με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (ΣΟΧ 1/2020)

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης...

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κοζάνης (2 μήνες)

Ο Δήμος Κοζάνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 150/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας...

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη καθαρίστριας σχολικού κτιρίου

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης προκειμένου να προβεί σε πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των αιθουσών του 7 ΟΥ Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης ,...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονικά ή με φαξ) για πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2020

Κοζάνη, 17/03/2020 Αριθμ. Πρωτ.: 8232 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δνση ...

Αναμορφωμένοι πίνακες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΣΟΧ 1 - 2019

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Πρόσληψη 8 ατόμων με δίμηνες συμβάσεις στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 14 Φεβρουαρίου 2020  ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 4.404     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - 2 μήνες (9 άτομα)

Ο Δήμος Κοζάνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 17/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε πρόσληψη με μίσθωση σύμβασης έργου για την καθαριότητα αιθουσών στο Γυμνάσιο Ξηρολίμνης και στο 3ο ΓΕΛ Κοζάνης

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης προκειμένου να προβεί σε πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα επτά (7) αιθουσών στο Γυμνάσιο Ξηρολίμνης και επτά...

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου εννέα (9) ατόμων

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Διεύθυνση...

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4623/2019   Προκηρύσσει   την πλήρωση της θέσης του...
Τρέχουσα τοποθεσία ημερολογίων