Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα  επίδομα στέγασης  είναι ένα προνοϊακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

Ως ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι κάτωθι:

Α) Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
Β) πολυπρόσωπο νοικοκυριό

Το ποσό το επιδόματος ορίζεται ως ακολούθως:
Για  το μονοπρόσωπο νοικοκυριό  70 ευρώ το μήνα
Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα
Στη μονογονεική οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα
Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Τα κριτήρια ένταξης στο Επίδομα Στέγασης

Α) Εισοδηματικά κριτήρια
Β) Περιουσιακά κριτήρια
Γ) Κριτήριο διαμονής


Υποβολή της αίτησης
Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε μέσω των Δήμων, είτε μέσω των Κέντρων Κοινότητας ή από τους αιτούντες απευθείας, συμπληρώνοντας την αίτηση  που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του www.epidomastegasis.gr. Η προθεσμία για την αίτηση είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους και τα Κέντρα Κοινότητας, εφόσον η μονογονεϊκότητα ή η ύπαρξη απροστάτευτου/των τέκνου/των στο νοικοκυριό δεν αντλούνται αυτόματα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά  από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας. Σε περίπτωση  που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη , η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής της δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Έντυπο συναίνεσης
2. Φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
3. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ
4. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού

Επιπλέον δικαιολογητικό που θα χρειαστεί λόγω διασταυρώσεων θα πρέπει να προσκομισθεί στην υπηρεσία χορήγησης του ανωτέρου επιδόματος ( άδεια διαμονής στους αλλοδαπούς, φορολογικές δηλώσεις (Ε1),οποιοδήποτε έγγραφο οικογενειακής κατάστασης).